Splošna pravila za sodelovanje v Parcom nagradni igri

Splošna pravila za sodelovanje v Parcom nagradni igri 2020

PARCOM·Ponedeljek, 3.2.2020·

 

1. Splošne določbe

Nagradno igro organizira podjetje PARCOM D.O.O. NOVA GORICA, VODOVODNA POT 4, 5000 NOVA GORICA (v nadaljevanju Organizator). Nagradna igra poteka od 4.2.2020 do 17.2.2020 do 24:00 ure. Žreb bo potekal 19.2.2020 ob 11:00 na sedežu podjetja.

Nagradna igra se organizira z namenom promocije podjetja PARCOM d.o.o. Nova Gorica.

Kdo lahko sodeluje

2. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila nagradne igre. Mladoletne lahko sodelujejo v nagradni igri oz. prejmejo nagrado le na podlagi pisne odobritve staršev oz. njihovih zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre, ter njihovi družinski člani. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči.

Način sodelovanja

3. člen

V nagradni igri se sodeluje tako, da sodelujoči všečka Facebook stran podjetja Parcom ter deli objavo nagradne igre ter označi prijatelja, ki bo poleg njega dobil nagrado.

Z delitvijo in vščekom se šteje, da je imetnik FB profila, sodelujoči v tej nagradni igri ter v celoti soglaša in sprejema pravila te nagradne igre. V primeru, da je sodelujoči izžreban in sprejeme nagrado, soglaša in izrecno dovoljuje javno objavo imena in priimka na Facebook strani podjetja Parcom.

Izbor nagrajenca

4. člen

Sodelujoči v nagradni igri so vsi, ki bodo do 23:59 ure dne 17.2.2020 delili objavo nagradne igre in všečkali FB stran podjetja Parcom.

Vsakdo lahko sodeluje v nagradni igri samo 1-krat. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo sodelujoči enake možnosti dobiti nagrado.

Žrebanje, komisija nagradne igre, obvestilo o žrebu

5. člen

Nagradno žrebanje bo izvedeno na sedežu organizatorja 19.2.2020 ob 11.00 uri. Žrebanje bo izvedeno z naključnim izborom izmed vseh sodelujočih v nagradni igri. Žrebanje bo javno, izvedeno pod nadzorom tričlanske komisije, sestavljene iz zaposlenih pri podjetju. Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre. Odločitve komisije glede morebitnih izločitvi sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Sodelujoči v nagradni igri bodo obveščeni o rezultatu(ih) žreba nagradne igre z objavo na FB Parcom najkasneje v 15 dneh po žrebanju.

Nagrada

6. člen

Izzžrebajo se štiri nagrade. Vsak izžreban nagrajenec, bo prejel en komplet sestavljen iz spodnjih promocijskih izdelkov ESET:

Dve nagradi, vsaka vsebuje:

  • licenca za antivirus NOD32 za 1 leto
  • majica ESET
  • copati ESET
  • podloga za miško ESET
  • sončna očala ESET

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo.

Prevzem nagrade

7. člen

Nagrajenec je sodelujoči v žrebanju, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili in se je javi organizatorju po objavljenem obvestilo na zidu FB Parcom.

Dolžnost nagrajenca je, da se odzove na objavo rezultata žreba nagradne igre objavljenega na FB Parcom in organizatorju sporoči podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za izročitev nagrade (ime, priimek, naslov bivališča, e-naslov, telefonska številka, davčna številka) v roku 7 (sedmih) dni od objave rezultatov na FB Parcom. V kolikor se nagrajenec ne odzove na objavo o rezultatih žrebanja ali ne posreduje zaprošenih podatkov pravočasno, nagrajenec izgubi pravico do nagrade, kar pomeni, da mu organizator ni dolžan izročiti nagrade in je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (starosti, naslova bivališča, davčne številke) zavrne podelitev nagrade nagrajencu.

Organizator s posebnim obvestilom posreduje tudi nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, lahko nagrado prevzame njen zakoniti zastopnik.

Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi, s čimer izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da se organizatorju pošlje podpisana izjava, da se odpoveduje nagradi.

Akontacija dohodnine

8. člen

Organizator bo od vrednosti nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine za nagrajenca skladno z veljavno zakonodajo. Prejemnik nagrade je dolžan pred prejemom nagrade pisno sporočiti svojo davčno številko. V nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade, kar pomeni, da mu organizator ni dolžan izročiti nagrade ter je prost vseh obveznosti do nagrajenca.

Nagrajencu se v skladu z zakonom, ki ureja dohodno, bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo ter je prejeto nagrado dolžan prijaviti v napoved za odmero dohodnine. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Izjava o omejitvi odgovornosti organizatorja

9. člen

Organizator nagradne igre ne nosi odgovornosti za (i) nedelovanje FB Parcom ter posledice nedelovanja te spletne strani ne glede na razloge za nedelovanja (npr. nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,), (ii) zapoznele prijave ali (iii) nepravilne posredovane podatke (npr. neobstoječi/ukinjeni/zaprti FB profili sodelujočih) in/ali (iv) načine sodelovanja v nagradni igri, (v) za kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi, (vi) morebitne škode (poškodbe) pri oz. v zvezi z uporabo nagrade oz. (vii) kakršnekoli drugo škodo, ki bi lahko nastala zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

Varstvo podatkov

10. člen

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v soglaša, da za čas nagradne igre organizator obdeluje naslednje podatke - ime FB uporabniškega profila, s katerega se sodeluje v nagradni igri, ter pravočasnost objave odgovora, izključno za namen izvedbe nagradne igre, t.j. žreba, obveščanja ter podelitev nagrade.

Rok hrambe osebnih podatkov o nagrajencu (ime, priimek, naslov bivališča, davčna številka, obračunani znesek dohodnine) pa skladno veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj omenjeni rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti. Organizator osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Zapisnik o žrebu ter ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre eno leto.

Ostale določbe

11. člen

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta, upravljana ali spremljana s strani družbe Facebook Ireland, Ltd. Podatki, ki ji posredujete v okviru sodelovanja v nagradni igri, so posredovani organizatorju in ne družbi Facebook Ireland Ltd.

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 3.2.2020. Organizator si pridružuje pravico do spremembe teh pravil nagradne igre.

V času trajanja nagradne igre so pravila in morebitne spremembe teh pravil na vpogled na FB Parcom ter na sedežu organizatorja vsak delavnik v času od 7.30 do 16.30 ure.

Nova Gorica, 3.2. 2020

Parcom, d.o.o. Nova Gorica

 

Uporabljamo piškotke, da bi razumeli kako uporabljate spletno mesto in izboljšali uporabniško izkušnjo. To vključuje tudi personalizacijo vsebine in oglasov. Za urejanje ali odjavo uporabe piškotkov kliknite tukaj. Z nadaljevanjem ogleda spletnega mesta ali zaprtjem tega obvestila se strinjate z našo uporabo piškotkov.

Nastavitve zasebnosti

Spletna analitika

Oglasi

Spletni piškotki

Izberete lahko do 5 izdelkov za primerjavo:

    Primerjaj Zapri primerjavo